Ik ben een pleegkind … en nu?

Mens en maatschappij, Psychologie voor kinderen
Lyona Rose

Ik ben een pleegkind en nu? is voor alle tienerpleegkinderen in Nederland. De auteur is achttien jaar lang een pleegkind geweest, en weet uit eigen ervaring waar pleegkinderen tegenaan kunnen lopen. Daarnaast is de auteur sociaal—pedagogisch hulpverlener, waardoor het boek tevens een pedagogische insteek heeft.
Pleegzorg biedt verschillende soorten zorg wanneer de ouders niet (meer) in staat zijn om die zorg voor hun kind zelf – parttime of fulltime – te dragen. Ook wanneer de veiligheid en ontwikkeling van een kind wordt bedreigd, biedt pleegzorg een vangnet.
Een kind dat in een pleeggezin geplaatst is, kan met heel veel vragen blijven zitten. Dat zijn vragen die heel moeilijk te beantwoorden zijn vanuit het perspectief van de pleegouders en de hulpverlening. Het boek wil deze vragen beantwoorden en biedt goede informatie, herkenbare ervaringsverhalen van pleegkinderen zelf en advies, tips en  handvatten.
Het boek zal vele jongeren in de pleegzorg de extra ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben om zich positief te kunnen ontwikkelen en ontplooien in de maatschappij.

Lees hier vast enkele pagina’s.

ISBN: 9789492600578
€ 13,99