John van der Horst

John van der Horst is in het dagelijks leven schrijver en adviseur op het gebied van onderwijs, diversiteit en cultuur. Hij is afgestudeerd als fi losoof en heeft jarenlang wijsbegeerte en ethiek gedoceerd aan de Bestuursacademie Nederland.

Boeken van deze auteur